Giełdy Finansowe

Wszystko o giełdach finansowych

Dla kogo jest giełda?

Posted by admin Listopad - 17 - 2012 Możliwość komentowania Dla kogo jest giełda? została wyłączona

Giełda jest środowiskiem, w którym pewien szczególny typ ludzi czuje się naprawdę dobrze. Umiejętność podejmowania ryzyka oraz brak strachu przed utratą części kapitału jest punktem wyjścia w uzyskaniu przyzwoitej pozycji na rynku kapitałowym. Doświadczenia najlepszych inwestorów wskazują, że wcale na początku nie byli oni najlepsi. Musieli włożyć wiele wysiłku w opanowaniu emocji. Fortuny rodzą się na giełdzie też w skrajnych momentach, kiedy komuś uda się przewidzieć pewne niezwykłe cechy rynkowe,  [ Zobacz wiecej ]

Co to znaczy być notowanym na giełdzie?

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Co to znaczy być notowanym na giełdzie? została wyłączona

Wiele firm pragnie uczestniczyć w życiu notowań giełdowych, emitować akcje i na tej podstawie pozyskiwać kapitał do realizacji znakomicie skonstruowanych celów strategicznych. Niestety spółki pozyskują kapitał jedynie na rynku pierwotnym wdrażając określone jednostki akcji. Obrót wtórny to jedynie możliwość zarabiania na wahaniach lub ewentualna opcja przejęcia wybranego biznesu. Spółki akcyjne mają możliwości kreowania zupełnie nowej jakości gospodarczej. Pozyskują kapitał z dużą skutecznością pod warunkiem, że budują zaufanie wśród społeczeństwa inwestorów  [ Zobacz wiecej ]

Znaczenie giełdy dla gospodarki

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Znaczenie giełdy dla gospodarki została wyłączona

Gospodarka musi się stale rozwijać, aby móc usprawniać życie całego społeczeństwa. Najważniejszą rolę w budowaniu optymalnych struktur odgrywa przedsiębiorczość rozumiana jako stopniowe zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw wysokiej klasy. Giełda jest miejscem idealnie łączącym potrzeby kapitałowe pod warunkiem, że człowiek zda sobie sprawę z warunków jakie należy spełnić przez zbudowaniem strategii wchodzenia na rynek kapitałowy. Firma nie może już nie informować o swoich poczynaniach akcjonariuszy. Wszystkie wiadomości mają być udostępniane natychmiast  [ Zobacz wiecej ]

Giełda to duża odpowiedzialność dla firm

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Giełda to duża odpowiedzialność dla firm została wyłączona

Przedsiębiorstwa starają się uczestniczyć w rozbudowywaniu swojego zysku w jak największym stopniu. Te najlepsze ewoluują wciąż w nowe obszary generując niesamowite przychody. W końcu pojawia się możliwość wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest jednym z ważniejszych etapów przemiany zwykłej firmy w prawdziwie genialnie funkcjonującą korporację. To jednak stwarza podstawy do stworzenia zupełnie nowej struktury zarządzania opierającej się na powiadamianiu akcjonariuszy o wszystkich zmianach w organizacji, a także  [ Zobacz wiecej ]

Istota pożyczek prywatnych

Posted by admin Listopad - 16 - 2012 Możliwość komentowania Istota pożyczek prywatnych została wyłączona

Świat kredytów to najlepszy synonim współczesnej rzeczywistości. Zadłużamy się w bankach lub parabankach nie zwracając nawet uwagi na oprocentowanie. Na rynku zaczyna panować jednak przekonanie, że zbyt drogie koszty kredytu to działalność wysoce nieefektywna dla standardowego obywatela, który w wielu przypadkach zarabia ledwie ponad minimalną krajową. Alternatywnym sposobem funkcjonowania pożyczek jest obszar prywatny, niestety nie za bardzo regulowany przepisami. W tym wypadku w grę wchodzi ogromny poziom zaufania. Kiedy pożyczasz  [ Zobacz wiecej ]

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.