Giełdy Finansowe

Wszystko o giełdach finansowych

Transakcje telefoniczne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Transakcje telefoniczne została wyłączona

Ludzie dokonujący transakcji telefonicznie, mogą zapytać maklera o ceny walorów, ponieważ ma on możliwość weryfikowania kursów giełdowych na bieżąco, mając na ekranie przed sobą najlepsze notowania osiągalne w danej chwili. Można wówczas dokładnie określić, jaka w danym momencie jest cena akcji i jeżeli transakcja zostanie szybko przeprowadzona możliwe, że odbędzie się ona po tej właśnie cenie. Alternatywą jest zapewnienie sobie samodzielnego dostępu do stron internetowych z kursami papierów wartościowych. Największe  [ Zobacz wiecej ]

Ryzyko a zysk

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Ryzyko a zysk została wyłączona

Innym podejściem do ustalania optymalnej strategii inwestycyjnej jest zaakceptowanie hipotezy efektywności rynku lub przynajmniej tego, że inwestor-amator nieposiadający wystarczających środków ani czasu, aby się w pełni zaangażować, nie będzie w stanie konkurować z dobrze opłacanymi, pełnoetatowymi profesjonalistami. Podejście to zakłada, że jedynym racjonalnym kierunkiem działania jest wybór akcji, które pozwalają osiągnąć rozsądną stopę zwrotu przy pewnym poziomie ryzyka, jaki się z nimi wiąże. Oznacza to po prostu znalezienie kilku sposobów  [ Zobacz wiecej ]

Po transakcji

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Po transakcji została wyłączona

Inwestor po dokonaniu transakcji powinien spać spokojnie nie tylko z tego powodu, że jego pieniądze są bezpieczne, ale również dlatego, że nie musi się martwić o to, czy wspierana przez niego firma wyzyskuje pracowników lub pomaga zabijać ludzi. Z drugiej strony tylko wtedy jest to do końca uczciwe, kiedy wraz z rezygnacją z dochodów z inwestycji w akcje danej firmy idzie w parze zaprzestanie kupowania jej produktów. Niektóre fundusze inwestycyjne  [ Zobacz wiecej ]

Otwarte fundusze inwestycyjne

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Otwarte fundusze inwestycyjne została wyłączona

Nagłówek w prasie brzmi dokładnie „Notowania otwartych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy mieszanych”. Różnego rodzaju fundusze są zgrupowane pod nazwą firm zarządzających, takich jak: Aberdeen, M&G itd. Dodatkowo umieszczone są ich adresy i numery telefonów, zatem każdy może zadzwonić po formularz uczestnictwa oraz informację. Inwestorzy nie muszą korzystać z pośrednictwa maklerów, mogą zgłosić się bezpośrednio do firm, z których niektóre oferują również plany systematycznego oszczędzania. Część spółek podaje kilka numerów telefonów,  [ Zobacz wiecej ]

Moda

Posted by admin Marzec - 30 - 2012 Możliwość komentowania Moda została wyłączona

Chwilowe mody opanowują rynek inwestycyjny z większą nawet zaciekłością niż świat kobiecych ubrań i są zarazem równie ulotne. Przykładem może być tutaj doświadczanie z akcjami firm internetowych. W tym przypadku było to przynajmniej oparte na pewnych fundamentalnych przesłankach, ponieważ Internet rzeczywiście zmieniał sposób, w jaki ludzie prowadzą interesy i tym samym faktycznie pojawiły się nowe potencjalne możliwości inwestycyjne. Tyle, że nikt nie wiedział tak naprawdę, jak wielkie zajdą zmiany, jak  [ Zobacz wiecej ]

 • Nasza strona

  Strona ta w całości poświęcona jest Giełdom Finansowym, jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego o tym jakże interesującym zagadnieniu ekonomiczno, biznesowo, finansowym zostań naszym stałym bywalcem. Aby sprawnie poruszać się po stronie, skorzystaj z bocznego menu, wybierz odpowiadającą Ci kategorie spośród 6 dostępnych na stronie.
 • Głodni wiedzy ?

  Jesteś głodny wiedzy finansowej ? Trafiłeś we właściwe miejsce. Ekonomia to najprościej mówiąc nauka społeczna której zadaniem jest analiza oraz opis produkcji, dystrybucji oraz konsumpcję dóbr. Słowo o którym mowa, wywodzi się z języka greckiego i można je tłumaczyć na język polski jako prawo i reguła.
 • Kategorie w serwisie

  Druga z kategorii dostępnych na stronie to finanse czyli ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem oraz wydawaniem pieniądza. Gromadzenie finansów może odbywać się postaci bezzwrotnej lub zwrotnej. Warto tutaj nadmienić, że finanse dzielimy na finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, finanse przedsiębiorstw czy finanse ubezpieczeń. Z kolei dochody zwrotne dzielimy na krajowe, oraz zagraniczne. Krajowe czyli kredyty banku centralne, bony skarbowe czy obligacje rządowe. Natomiast zagraniczne to emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz dochody międzypaństwowe.
 • Finanse

  Każdy z nas ma do czynienia z finansami w życiu codziennym, wydajemy przecież pieniądze oraz zarabiamy je czyli jesteśmy czynnymi uczestnikami. Trzecia kategoria na tej stronie poświęcona jest funduszom czyli formą wspólnego inwestowania polegającą na lokowaniu zbiorowym środków pieniężnych.